Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Expertní pracoviště SEKK
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8078 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Statutární zástupce: MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Hotline +420 724 978 303

Hotline +420 724 978 303

Technické vybavení

Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii je koncipována jako špičkové pracoviště svého druhu v rámci ČR- expertní pracoviště SEKK a postgraduální školící centrum.

To je pochopitelně podmíněno patřičným přístrojovým vybavením umožňujícím provádění analytických metod na odpovídající úrovni.

Analýza proteinových frakcí likvoru vyžaduje dostatečně senzitivní metodiky: laserová nefelometrie, elektrochemiluminiscenční imunoanalýza,

ELISA metodika nalézá v likvorové diagnostice široké uplatnění. Ať již se jedná o stanovení protilátek proti neurotropním mikrobiálním agens, či stanovení proteinů a peptidů o nízkých koncentracích jako jsou např. cytokiny, či strukturální proteiny CNS. K detekci mikrobiálního genomu v likvoru je k dispozici několik real-time PCR cyclerů. Pro vyšetření oligoklonálních imunoglobulinů je využívána citlivá IEF metodika s imunoblottingen.

Pro akutní neurodiagnostiku a průkaz mozkového krvácení se využívá spektrofotometr s kontinuálním záznamem.

Školicí pracoviště v likvorové cytologii vyžaduje kvalitní mikroskopické přístroje s více modalitami zobrazení, jako jsou např. mikroskopy Olympus s optickým systémem UIS2.  

Opravdu, zdravá strava a pravidelné cvičení hrají na mysli mladé i staré. Co si lidé mohou dostávat do on-line lékárnách? Tam jsou četné léky na mužské impotence lék. Máte-li zájem o cialis prodej, patrně byste chtěli studovat o Cialis. Náš článek se zaměřuje na příznaky erectile dysfunkce a Cialis kupon. Také vezměte v úvahu http://cialis-cz.com/. Přestože erektilní dysfunkce je častější u mužů než šedesát, muži jakéhokoliv věku mohou schopen mít erekci. Běžným třídy selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, mezi které patří Prozac, může příčina erektilní dysfunkce. Co lék se používá k ošetření mužské impotence? Přípravná k nákupu tento lék, informujte svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste alergičtí na cokoli.