Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Expertní pracoviště SEKK
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8078 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Statutární zástupce: MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Hotline +420 724 978 303

Hotline +420 724 978 303

Personální obsazení

Pro pracoviště uvedeného typu je nutný tým jak klinických lékařů, tak laboratorních odborníků se specializací v klinické biochemii, imunologii, mikrobiologii a neurologii. To považujeme v oboru likvorologie za velmi výhodné, neboť tento interdisciplinární obor sdružuje rysy klinické medicíny i laboratorní praxe.

Rovněž tým zkušených laborantek, podrobně obeznámený s danou problematikou, je nezbytností.

Vedoucí pracovníci a klíčoví experti laboratoře:

Pro pracoviště uvedeného typu je nutný tým jak klinických lékařů, tak laboratorních odborníků se specializací v klinické biochemii, imunologii, mikrobiologii a neurologii. To považujeme v oboru likvorologie za velmi výhodné, neboť tento interdisciplinární obor sdružuje rysy klinické medicíny i laboratorní praxe.

Rovněž tým zkušených laborantek, podrobně obeznámený s danou problematikou, je nezbytností.

Vedoucí pracovníci a klíčoví experti laboratoře:

MuDr. Ondřej Sobek, CSc.

jednatel, primářsobek

 • Atestace I a II st. z neurologie
 • Osvědčení společnosti klinické cytologie pro provádění cytologického vyšetření likvoru
 • Kandidatura věd (CSc) z neuroimunologie -
  Dizertační práce: Charakteristika zánětlivého procesu v likvoru u neuroboreliozy, 1.LF UK Praha, 2001.

Předchozí pracoviště

 • Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, 1.LF UK a VFN Praha
 • Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, OKBHI Nemocnice Na Homolce, Praha

Absolvovaná stáž

 • 1999 – Department of Neurology, Corvalis Clinic, Corvalis, Oregon, USA, 1 měsíc

Pedagogická a výzkumná činnost

 • Pregraduální výuka na 3. LF UK Praha
 • IPVZ- lektor, postgraduální vzdělávání v oboru neurologie
 • Spoluřešitel grantu IGA-MZ CR NF/6460-3: Diferenciální diagnostika zánětlivých a autoimunitních onemocnění CNS pomocí sledování proteinových frakcí likvoru

Počet odborných publikací: 70, 6 kapitol v monografiích

Získaná ocenění

 • 1. cena Společnosti klinické biochemie za nejlepší zahraniční publikaci roku 2001, spoluautor.
 • Navržen na cenu ministra zdravotnictví jako spoluřešitel grantového projektu IGA-MZ CR NF/6460-3: Diferenciální diagnostika zánětlivých a autoimunitních onemocnění CNS pomocí sledování proteinových frakcí likvoru

MUDr. Michal Frajer

Zástupce primáře michal frajer

 • Specializovaná způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie
 • Osvědčení společnosti klinické cytologie pro provádění cytologického vyšetření likvoru

Předchozí pracoviště a funkce

 • Oblastní nemocnice Kladno a.s., Nemocnice Středočeského kraje; Klinická laboratoř, primář
 • Medicentrum Beroun, s.r.o.; biochemická klinická laboratoř, odborný garant pro obor mikrobiologie
 • KlinLab s.r.o., diagnostická laboratoř Praha; zástupce vedoucího oddělení virologie

Pedagogická a výzkumná činnost

 • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.

kelbich

 • Imunologie
 • Klinická biochemie
 • Obecná likvorologie
 • Cytologicko-energetický princip vyšetřování likvoru a dalších extravaskulárních tělních tekutin
 • Supervizor likvorového cyklu SEKK

PROF. MUDR. JAROSLAVA DUŠKOVÁ, CSC., F.I.A.C.

prof MUDr Jaroslava Dušková Csc. F.I.A.C.

 • Cytologie
 • Patologie

Opravdu, zdravá strava a pravidelné cvičení hrají na mysli mladé i staré. Co si lidé mohou dostat do on-line lékárnách? Tam jsou četné léky na mužské impotence lék. Máte-li zájem o cialis prodej, patrně byste chtěli studovat o Cialis. Náš článek se zaměřuje na příznaky erectile dysfunkce a Cialis kupon. Také vezměte v zřetel http://cialis-cz.com/. Přestože erektilní dysfunkce je častější u mužů než šedesát, muži jakéhokoliv věku mohou schopen mít erekci. Běžným třídy selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, mezi které patří Prozac, může příčina erektilní dysfunkce. Co lék se používá k úprava mužské impotence? Přípravná k nákupu tento lék, informujte svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste alergičtí na cokoli.