Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Expertní pracoviště SEKK
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8078 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Statutární zástupce: MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Hotline +420 724 978 303

Hotline +420 724 978 303

O naší laboratoři

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o, představuje v ČR ojedinělé multidisciplinární pracoviště zaměřené na laboratorní diagnostiku zejména mozkomíšního moku- likvoru, ale i dalších extravaskulárních tekutin a krve v oborech klinické biochemie, imunologie, mikrobiologie, patologie a cytologie.

Pracoviště navazuje a dále rozvíjí koncepci Laboratoře pro likvorologii a neuroimunologii při Neurologické klinice 1. LF UK, a následně Nemocnice Na Homolce. V roce 2008 byla laboratoř ustanovena jako samostatný právní subjekt Topelex s.r.o. v areálu Ústřední vojenské nemocnice Praha. Od 2013 se laboratorní provoz nachází v nových prostorách v Nemocnici "Clinicum" Vysočany, Praha 9.

Laboratoř má výrazně nadregionální charakter se spádem z celé ČR, vykonává funkci expertního pracoviště pro vyšetřování likvoru v systému externí kontroly kvality (SEKK) v ČR a SR a pravidelně prochází jak národními, tak evropskými kontrolními cykly mezilaboratorního porovnávání kvality (EQA). Laboratoř vyšetřuje ročně největší objem vzorků likvoru v rámci ČR a nově se diagnostické zaměření rozšířilo i na vyšetřování ostatních extravaskulárních tekutin, patologicko- cytologickou a speciální laboratorní diagnostiku.

Zdravotnická laboratoř je akreditována dle normy ČSN EN ISO 15189 u Českého institutu pro akreditaci

Opravdu, zdravá strava a pravidelné cvičení hrají na mysli mladé i staré. Co si lidé mohou dostat do on-line lékárnách? Tam jsou četné léky na mužské impotence lék. Máte-li zájem o cialis prodej, možná byste chtěli studovat o Cialis. Náš článek se zaměřuje na příznaky erektilní dysfunkce a Cialis kupon. Také vezměte v zřetel http://cialis-cz.com/. Přestože vztyčitelný dysfunkce je častější u mužů než šedesát, muži jakéhokoliv věku mohou schopen mít erekci. Běžným třídy selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, mezi které patří Prozac, může důvod vztyčitelný dysfunkce. Co lék se používá k léčbě mužské impotence? Přípravná k nákupu tento lék, informujte svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste alergičtí na cokoli.