Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Expertní pracoviště SEKK
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8078 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Statutární zástupce: MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Hotline +420 724 978 303

Hotline +420 724 978 303

XI. sympozium pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin

21.9. 2016 proběhl v Kaiserštejsnském paláci v Praze již XI. ročník Sympozia pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin. Informace ze sympozia jsou k dispozici na:www.likvor-sympozium.cz

Děkujeme za hojnou účast!

prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.