Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Expertní pracoviště SEKK
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8078 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Statutární zástupce: MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Hotline +420 724 978 303

Hotline +420 724 978 303

Urgentní speciální PCR diagnostika

V rámci urgentní likvorologické diagnostiky v rámci pohotovostního režimu, tj. 24 hodin denně / 7 dní v týdnu je pomocí rychlé PCR diagnostiky pokryto spektrum nejběžnějších původců bakteriálních meningitid, dále mykotická agens a základní herpetické viry- původci herpetické encefalitidy:

• PCR Meningitický panel I (N. meningitidis, H. influenzae, St. Pneumoniae)
• PCR Meningitický panel II (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterobakteriaceae: E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp.)
• PCR Mykotický panel (Aspergillus, Cryptococcus neoformans, Candida sp.)
• PCR HSV 1/2, VZV

Vyšetření mimo běžnou pracovní dobu (tj. ve všední dny od 15:30 do 7:00, o víkendech a svátcích) jsou dostupná zásadně po předchozím telefonickém avízu na non-stop tel. čísle:  724 978 303.