Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Expertní pracoviště SEKK
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8078 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Statutární zástupce: MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Hotline +420 724 978 303

Hotline +420 724 978 303

Další rozšíření PCR

V rámci rozšířění PCR vyšetření bychom rádi upozornili na standardně prováděnou detekci původců virových hepatitid B a C v séru a plazmě. Tato vyšetření provádíme včetně kvantifikace nálezu.