Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Expertní pracoviště SEKK
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8078 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013
Statutární zástupce: MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Hotline +420 724 978 303

Hotline +420 724 978 303

Dotazník spokojenosti

HodnoceníPoznámka
1. Nabídka laboratorních metod prováděných laboratoří
2. spokojenost s rychlostí provedení vyšetření
3. spokojenost s chováním pracovníků naší laboratoře
4. způsob sdělování výsledků
5. kvalita lékařských konzultací a interpretací výsledků
Náměty a připomínky

Identifikace klienta

Název zdravotnického zařízení
Jméno a příjmení lékaře